Upoznajte naše klijente

Trening pregovaranja koji donosi uspjeh

Klijenti nam potvr?uju da im naš provjeren i prakti?an pristup pregovaranju uz primjenu K&R alata omogu?uje povrat ulaganja ve? nakon nekoliko dana.

Kao polaznik te?aja morate znati da li ulaganje pove?ava uspješnost vašeg tima. Mnoge tvrtke koje se bave poslovnom edukacijom i konzaltingom uspjeh procjenjuju na temelju neprekora?enja budžeta ili jednostavno procjenom zadovoljstva polaznika. To me?utim ne osigurava da ?e zainteresirane strane posti?i svoje ciljeve i da je novac potrošen na edukaciju bila dobra investicija. Uvjerit ?ete se da je izoštravanje pregovara?kih vještina vašeg tima na te?ajevima tvrtke K&R najbolje mogu?e ulaganje.

Pregledajte svjedo?anstva o uspijehu

Na vaš zahtjev, rado ?emo podastrijeti još svjedo?anstava o uspjesima naših klijenata. Kontaktirajte nas kako biste saznali više.

 • Akibia, Inc.
 • bioMerieux
 • Bristol Technology (now HP)
 • Cinesite
 • CompuCom
 • CommVault
 • Dell
 • Kodak
 • EMC Corporation
 • IBM
 • The Image Bank
 • Lexmark
 • Nerac, Inc.
 • Novell
 • Pitney Bowes
 • Positive Dynamics
 • Prototek, Inc.
 • Quest Software
 • Ricoh
 • Schefenacker
 • SEI
 • SM&A
 • SUN Microsystems
 • w3pg, Inc.
 • Xerox