negotiation service by K&R

Upoznajte naš tim

Upoznajte nas

Mladen D. Kresic

Mladen D. Kresic je predsjednik i izvršni direktor tvrtke K&R Negotiations, konzultantske tvrtke specijalizirane za poslovno pregovaranje. Mladen ima preko 25 godina iskustva u poslovnom pregovaranju kao odvjetnik i kao poduzetnik.

Mladen je pregovarao, savjetovao i držao seminare na šest kontinenata u preko 40 zemalja svijeta. Koautor je knjige „Vještina mudrog pregovaranja“. Bio je gost predava? u cijelom nizu uglednih institucija, kao što su MIT Enterprise Forum i Yale University School of Business, i glavni govornik za International Licensing Executives Society. Doktorirao je pravo na Pravnom fakultetu Sveu?ilišta Fordham, New York.

Kao aktivni odvjetnik Mladen savjetuje svoje klijente u vezi s pravnim pitanjima povezanim s njihovim poslovanjem. Me?u njegovim klijentima nalaze se i kompanije s popisa 500 najbogatijih ?asopisa Fortune Magazine, kao što su IBM, Kodak, Priceline, MetaRetail i GoClick. Prije nego je osnovao tvrtku K&R radio je kao savjetnik za niz tvrtki unutar IBM grupe i kao direktor Odjela pravnih poslova i ?lan Savjeta kompanije Bristol Technology. Mladen je diplomirao je s odli?nim uspjehom na State University of New York at Binghamton  i na Fordham University School of Law, gdje je bio urednik ?asopisa Fordham Law Review. ?lan je odvjetni?kih komora saveznih država New York, California i Connecticut. Mladen te?no govori nekoliko slavenskih jezika i služi
kao ?lan ili savjetnik u nadzornim odborima niza kompanija.

Teo Smrkic

Teo Smrki? je direktor poslova za srednju i isto?nu europu. Vrhunski je stru?njak za prodaju i logistiku koji je u posljednje vrijeme razvio profitabilne planove prodaje za Spaz, vode?u tvrtku u branši samoposlužnih aparata u Hrvatskoj. Spaz je poznat po rješenjima implementacije samoposlužnih aparata uklju?uju?i aparate za kavu, hladne napitke i snack proizvode. Smrki? je razvio odnose s partnerima, uspješno ispregovarao ugovore i stalno pove?avao udio na tržištu razvijaju?i nove poslovne mogu?nosti. Njegovo radno iskustvo uklju?uje i logistiku i distribuciju. Radio je za Brenntag Hrvatsku, ?lanicu Brenntag Grupe. Brenntag Grupa vode?a je tvrtka za distribuciju kompletnog asortimana kemijskih proizvoda i jedna je od dva najve?a distributera kemijskih proizvoda na svijetu. Smrki? je živio u Švicarskoj i govori tri strana jezika (slovenski, njema?ki i engleski). U slobodno vrijeme voli skijanje, vožnju na motoru i prou?avanje povijesti.