negotiation service by K&R

O nama K&R Negotiations

Profesionalni pregovara?i koji su zaklju?ili poslove vrijedne na milijune dolara

K&R je tim vrhunskih profesionalnih pregovara?a koji pove?avaju poslovni uspjeh svojih klijenata tako što im daju znanja i alate neophodne da bi se mudro pregovaralo i od pregovara?kog stola ustajalo kao dobitnik. Naš zašti?eni nastavni program edukacije iz pregovaranja prakti?an je, primjenjiv u svakoj poslovnoj prilici i odmah vam daje stratešku prednost. Tako?er pomažemo i pregovara?kim timovima naših klijenata kao direktni konzultanti pri pregovorima.Popis naših klijenata uklju?uje vode?e kompanije iz mnogih zemalja svijeta kao što su IBM, Xerox, EMC, SEI i druge.

?lanovi tima tvrtke K&R osobno su zaklju?ili poslove vrijedne na milijune dolara diljem svijeta. S veseljem o?ekujemo priliku da vam pokažemo kako primijeniti provjerena na?ela pregovaranja i stvoriti win-win situacije, te kako brže sklopiti ve?e poslove i sagraditi dugoro?ne poslovne odnose.

Uz K&R postajete dobitnik

Primjena K&R metodologije poboljšava vaše poslovne rezultate. Mi vam pomažemo primjeniti metodologiju kako bi ulijevali povjerenje i stekli stratešku prednost te ostvarili poslovne rezultate koji se obi?nim seminarima za djelatnike prodaje jednostavno ne mogu posti?i.

Naša jedinstvena iskustva u pregovaranju kompleksnih poslova ?ine nas pravim odabirom za organizacije koje žele izoštriti svoju pregovara?ku vještinu. Stru?njaci tvrtke K&R nau?it ?e ?lanove vašeg tima vještinama koje ?e mo?i odmah primijeniti

Naše temeljne vrijednosti:

  1. Integritet i vjera u ono što radimo
  2. Poštovanje me?u klijentima i me?usobno
  3. Sposobnost prilago?avanja svakom klijentu
  4. Strast i izvrsnost u poslu
  5. Rad koji polu?uje rezultate

K&R se pridržava kodeksa ponašanja EICC i djeluje potpuno u skladu sa zakonima, pravilima i propisima zemalja u kojima djeluje.