pregovaranje-trening

pregovaranje trening

?ime se bavimo
K&R vas u?i kako iz pregovora izlaziti kao dobitnik. Pregovaranje dodiruje svaki odlu?uju?i aspekt vašeg posla. K&R Pregovaranje u?i vas kako Mudro dobivati® tako što ?ete stvarati situacije iz kojih sve zainteresirane strane izlaze zadovoljne vrijednoš?u koju dobivaju. To stvara više prilika za prihode i bolje, profitabilnije dugoro?ne poslovne odnose.
Osposobljavanje za pregovore
Na tisu?e ljudi nau?ili su vještine vrhunskog pregovaranja na mo?nim i djelotvornim treninzima tvrtke K&R. Bilo da kupujete ili prodajete, pregovara?ke vještine pomo?i ?e vam da iz pregovora izlazite kao dobitnik. Naši su treninzi osmišljeni tako da vas u?ine vrhunskim pregovara?em kako u poslu tako i u svakom drugom aspektu života.
Izvor

Negotiation Training, Example Clients

Suradnja s tvrtkom K&R odmah je dala rezultate”, dodaje Blackwell. “Vidio sam da smo nau?ili bolje predo?iti vrijednost onoga što nudimo tako da nas klijenti shvate. To više nije bila “debata” s našim klijentima, a to je zna?ilo da smo mogli po?eti prodavati više usluga. Prosje?ni broj zaklju?enih poslova utrostru?io se zahvaljuju?i primjeni novih vještina i fokusiranju na one klijente koji mogu pomo?i našoj tvrtci da brže raste.
– Kevin Blackwell, Potpredsjednik tvrtke Sales and Marketing